puretype
Partners Bulgaria

Социално включване чрез музика

Share Button

Проектът стартира през  месец август 2006г.  с   провеждане на кампания за популяризиране на дейностите и информиране на всички институции относно възможността за включването на деца с рисково поведение в него.

За целта бяха проведени разговори с представители на отдел „Закрила на детето“ към местната дирекция по „Социално подпомагане“, отдел „Детска педагогическа стая“ към РПУ – Дупница, председателя на МКБППМН за община Дупница и Началника на Регионалният инспекторат на МОН за съдействие при подбора на децата от училищата в община Дупница. Последваха посещения в самите училища и срещи с директорите и учителите по музика. Основен критерии при избора на децата бе – брой неизвинени отсъствия, немотивираност за посещение на училище и прояви на  рисково поведение на ученици от 13 до 17 години.

Така бе сформирана и група от 9 деца, която започна своята работа по реализацията на проекта. Община Дупница предостави за безвъзмездно ползване помещение в Младежкия дом, което да бъде оборудвано за концертна зала и зала за обучения.  Доставени бяха всички необходими музикални инструменти. Закупени са учебни пособия и материали.

Проведена беше родителска среща за запознаване на преподавателския състав с родителите и настойниците на децата. Представени бяха целите и бъдещите дейности по проекта. Децата са разделени на две групи, а занимания се провеждат всеки ден, включително и в събота и неделя. С тях работят трима музикални педагози. В пет от проведените занятия до този момент по наша покана участие взеха и рок-музиканти от град Дупница и гр. София, които говориха с децата за любими рок и поп-изпълнители. Заедно с преподавателския състав гостите изпълниха специално за децата кавър версии на известни хитове.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs