puretype
Partners Bulgaria

Безопасно използване на интернет

Share Button

Съвременните деца прекарват все повече време пред компютрите. Те използват огромния потенциал на интернет не толкова за обучение и работа, а за забавление и нови познанства. Родители и специалисти в целия свят са притеснени от негативните тенденциипреди всичко десоциализацията на младите хора, при която реалният свят се подменя от общуване с виртуалнипартньори, психическото натоварване при продължителна работа с компютър здравословни проблеми И не на последно място въздействието на игри, в които няма познавателни елементи и интелектуални предизвикателства, а предимно агресия. Анонимноста в чатаноси голямата заплаха децата да попаднат на недобросъвестни хора, които се представят с чужда самоличност. Могат да попаднат на педофили или да бъдат въвлечени в порно продукция. В интернет се разпространява до 75 % от цялата детска порнография. По данни на правоохранителните органи над 90 % от международните разследвания на компютърни престъпления, поръчани на Интерпол са свързани спроизводство и разпространение на детска порнография.

Децата се явяват особено уязвима група със стремежа си към изследване на своята сексуалност, желание за самостоятелност и излизане от контрола на родителите. Изследователите определят най-податливите на манипулация групи:

  • начинаещите, които не познават интернет етикета;
  • любопитните,които искат да пробват всичко ново и екстремно;
  • бунтарите, които са привлечени от всичко, излизащо извън рамките на възприетото като норма от родителите или обществото;
  • хора с проблеми: самотни и изоставени, търсещи активно внимание и близост, несигурните в сексуалната си ориентация, прекалено доверчивите, затворените и неконтактните.

По поръчка на фондация “Партньори-България” през 2005 г. НЦИОМ проведе изследване за рисковете при общуване в интернет сред 800 ученици от горния курс в София и 4 областни града. Над 90% посочват, че ползват интернет всеки ден. Една трета признават, че през последната година са попадали на някой, който настойчиво и против волята им се е опитвал да налага сексуални теми, да иска снимка, лични данни, да уговаря среща. Голяма част от тях се сблъскват с агресията на хора, предлагащи стоки, търсещи контакти и често прикриващи истинските си намерения.

Най-разпространените занимания на младежите в Интернет са онлайн общуването (83%), онлайн игрите (76%), електронната поща и свалянето на различни програми, музика и филми. Интернет се ползва за общуване по-често от момичетата и младежите на възраст 15-18 години, а за игри – от момчетата и учениците на възраст 12 – 14 години. Ползването на Интернет за обучение (курсове, регистрация за изпити и др.) и пазаруването са посочени съответно 5% и 2%от интервюираните.

При онлайн общуване 43% от младежите признават, че им се случва да се представят за по-големи, отколкото са в действителност. За по-големи по-често се представят момичетата на възраст 12 – 14 години.

След запознанство в Интернет следващата най-логична стъпка обикновено е размяната на адреси – 70% от интервюираните признават, че това им се е случвало. 38% са се срещали с човек, с когото са се запознали в мрежата, а 35% са показвали своя снимка на познати от Интернет. Телефонния си номер са дали 34%. По-смели за срещи са момчетата, но по-активни са момичетата на възраст 15-18 години. Обикновено на момичетата им трябва по-дълго време, отколкото на момчетата, за да се решат на лична среща.

През 2006 г. ФПБ осъществи рекламна инициатива в национален обхват. Тя стартира на Деня на детето – 1 юни. Включиха се 10 телевизии, които в продължение на 1 месец излъчваха безплатно 30-секунден клип. Едновременно с това в София, Варна, Бургас и Пловдив бяха поставени 23 билборда. В София бяха разпространени общо 55 реклами – тип “ракети” по спирките и 118 плакати в метростанциите и обществения транспорт.

Издадени бяха 5000 броя плакати и брошура с тираж 4000, насочена към младите хора. В нея са публикувани статистически данни, кратки правила за безопасност при общуване с непознати и горещ адрес, на който може да се дават сигнали. С подкрепата на МОН тези материали бяха раздадени във всички училища в страната чрез регионалните инспекторати по образование.

През 2007 г. бяха издадени и разпространени брошури със съвети към родителите за осигуряване на безопасно ползване на интернет за децата в домовете им.

Един от ключовите проблеми, свързани с обучението за безопасно използване на интернет, е свързан с училищната програма, и с участието на училището и общността в този процес. В момента усилията на екипа са насочени към създаване на пособие заподкрепа на обучителния процес по безопасно използване на интернет в училищата. Обучителният пакет ще бъде базиран на изследването, осъществено от партньорите през 2006 г. Ще се използват интерактивни методи, за да бъдат обяснени рисковите фактори, и основните правила за безопасно използване на интернет. Ролеви игри, дискусии в малки групи, различни дейности и упражнения ще бъдат включени в програмата, за да направят пакета максимално полезен и атрактивен за педагозите, работещи с деца и младежи.

Пакетът ще включва пособие за учителя /треньора. То ще предлага различни начини за разработване на обучителна програма за деца и младежи.

ФПБ ще фасилитира три срещи за съвместно планиране в една пилотна община, като подпомага местните заинтересовани страни в развитието на стратегия за огласяване на рисковете от злоупотреби в интернет. Представители на местната власт, на училищата, на интернет доставчици и компютърни клубове, полицията и социалните служби ще бъдат привлечени за участие в дискусиите. Местният бизнес също ще бъде поканен да се включи в развитието на съвместна стратегия за алармиране на децата и техните родители за рисковете в интернет. Очаква се да се обсъдят конкретни идеи (например използването на плакати, банери и билбордове, детски конкурси и пр.) и да се разработи реалистичен план за действие. Една от целите на дсикусията ще бъде и идентифицирането на местни ресурси, които могат да подкрепят изпълнението на плана.

Описаните дейности са част от работата по 3 проекта, финансирани от Британско посолство: „Детето в мрежата” 2005-2006 г.; „Детето в мрежата ІІ” 2007 г.; „Обучение за безопасно използване на интернет” 2007-2008 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs