puretype
Partners Bulgaria

Да върнем децата в училище!

Share Button

Проект „Да върнем децата в училище” е насочен към реинтегриране на отпаднали ученици в системата на българското образование. Основната част от дейностите е свързана с обучения, проведени от специалисти, които посредством своето педагогическо майсторство и умения за интерактивно обучение да подпомогнат децата при тяхната подготовка. След  връщането на децата в училище, работата с тях ще бъде насочена към адаптирането им в новата среда и консултиране при подготовката на урочните занимания.

Наши партньори по този проект са ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, гр. Самоков, Европейския социален фонд и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs