puretype
Partners Bulgaria

Инициатива за изграждане на мира

Share Button

„Инициатива за изграждане на мира“ (IfP) е консорциум, воден от „Интернешънъл Алърт“ и финансиран от Европейската комисия (ЕК). IfP обединява географската и тематична експертиза на десет граждански организации (и техните мрежи) с центрове, намиращи се както на територията на Европейския съюз, така и в страни, засегнати от конфликт. Нейната цел е максималното използване и развиване на международните познания и опит в сферата на превенцията на конфликти и изграждането на мира. Инициативата също така се стреми да осигури на всички заинтересовани страни, в това число и на институциите на ЕС, достъп до солиден, независим анализ, който да помогне при вземането на политически решения, основани на по-висока информираност и конкретни факти.

За повече информация моля посетете официалния сайт на консорциума

Дейностите на консорциума включват:

  • Изследвания на съществуващи политики и практики, основани на сътрудничество и подкрепни от доказателства;
  • Диалог на тема политика на всички нива (местно, национално и международно) и между представители на всички засегнати страни;
  • Изграждане на капацитет и споделяне на знания за и между местни международни граждански организации, академични среди и институции, съотвените правителства.
  • Организиране на семинари с цел повишаване общественото внимание по темата; подобряване на уменията и знанията на всички засегнати страни

-Източник: www.initiativeforpeacebuilding.eu

През 2008 г. излезе доклад, който описва политиките и практиките в България при предоставяне на помощ за развитие, включително минал опит, актуални методи и подходи на държавните институции, гражданските организации и ключови фигури и агенции в тази област. „Партньори-България“ допринесе за доклада чрез извършване на изследвания, провеждане на интервюта, намиране на подходящи контакти както и чрез своя личен опит. Докладът е написан от Весела Герчева със съдействието на Синтия Гайгалс, Даниела Коларова, Кристин ван дер Леест и Люба Батембергска.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs