puretype
Partners Bulgaria

Обучение „Религия, пол и сексуална ориентация“

Като резултат от дългогодишното сътрудничество между осем европейски организации, консорциумът, воден от базираната в Брюксел организация CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe), завърши цикъла от обучителни модули, отразяващи културното и религиозно многообразие характерно за днешните общества.

След успешното стартиране на обученията “Религиозно многообразие и анти-дискриминация” (носител на златна награда на Европейската комисия), “Овладяване на антисемитизма”, и “Овладяване на ислямофобията”, партньорите по проекта анализираха обратната връзка и мнението на участвалите до момента експерти и специалисти.

Заключенията показаха, че голяма част от предизвикателствата в едно общество, характеризиращо се с религиозно многообразие, се преплитат с темите за пола и сексуалността (или ролята на мъжете и жените, сексуални и репродуктивни права, т.н.) С оглед на това и в резултат на интереса на партньорството да подкрепи информираността и да насърчи култура на толерантност и разбирателството, екипът разработи 5-дневния обучителен модул  “Религия, пол и сексуалност” . Пилотното обучение се проведе през м. февруари.

Повече информация за обученията, можете да намерите на страницата на  CEJI .

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs